Cliëntenraad

Cliëntenraad

In Elim behartigt de lokale cliëntenraad de belangen van de cliënten in de zorglocatie. De raad bestaat uit leden waarvan er één is afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad.
 
Taak
De lokale cliëntenraad overlegt regelmatig met de wijk/locatiemanager en daardoor invloed op onder meer thema's als voeding, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van zorg en dienstverlening, welzijn, huis- en gedragsregels, geestelijke verzorging en nieuw- en verbouwplannen. De raad heeft verzwaard adviesrecht. Dit houdt in dat het management niet zomaar een besluit mag nemen, dat afwijkt van het advies.