Pastorale zorg

Pastorale zorg in zorgcentrum Elim

Wij bieden geestelijke verzorging vanuit een protestants-christelijke visie. Aan de locatie is een geestelijk verzorger verbonden die ondersteund wordt door actieve pastorale vrijwilligers. Als u lid bent van een kerk of geloofsgemeenschap, wordt de geestelijke verzorging in onderling overleg afgestemd. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd, zoals gespreksgroepen en bijbelkringen. Denkt u hierbij aan Bijbelstudies, zangavonden, Bidstond, activiteiten op christelijke feest- en gedenkdagen.

Kerkdiensten
U kunt vanuit uw appartement, via het geluidskastje de wekelijkse kerkdienst vanuit de Andrieskerk te Amerongen volgen. Deze zondagdienst begint om 10.00 uur en gaat uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze is tevens via de kabelradio te beluisteren op FM 92.50.

 

 

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht