Vrijwilliger

Vrijwilliger

In de locatie werken, naast deskundige zorgverleners, veel vrijwilligers. Zij ondersteunen de medewerkers met hand- en spandiensten. U kunt hierbij denken aan koffie schenken en begeleiding bij creatieve of individuele activiteiten.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk? Stuur een e-mail naar: vrijwilligersbureauveenendaal@zorggroepcharim.nl

Mantelzorgers
Een mantelzorger verricht op basis van een individuele relatie bepaalde taken. Dit kunnen zorg gerelateerde zaken zijn maar ook activiteiten gericht op het welzijn. In het persoonlijk zorgleefplan wordt beschreven welke mantelzorgers bij de zorgverlening worden betrokken.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk? Stuur een e-mail naar: vrijwilligersbureauveenendaal@zorggroepcharim.nl